Hướng dẫn sử dụng dành cho học sinh

Hướng dẫn sử dụng dành cho học sinh

Mô-đun khóa học

Hướng dẫn đăng nhập

Hướng dẫn đăng nhập
Module Completed Module In Progress Mô-đun đang khóa
Hướng dẫn đăng nhập 18047    
  • > Đăng nhập từ hệ thống quản lý của Sở GD&ĐT TP.HCM
    Đăng nhập từ hệ thống quản lý của Sở GD&ĐT TP.HCM Đăng nhập từ hệ thống quản lý của Sở GD&ĐT TP.HCM
    Đạt ít nhất   điểm Phải đạt ít nhất một   để hoàn thành mục này. Đạt ít nhất   điểm Module item has been completed by scoring at least   Lượt xem Phải xem để hoàn thành mục này Đã xem Module item has been viewed and is complete Đánh dấu khi hoàn thành Must mark this module item done in order to complete Đã hoàn thành Mục mô-đun được đánh dấu là đã xong và hoàn thành Đóng góp Phải đóng góp cho mục mô-đun này để hoàn thành nó Đã đóng góp Đóng góp cho mục mô-đun này và đã hoàn thành Nộp bài Phải nộp để hoàn thành mục này Đã nộp Mục mô-đun được gửi và hoàn thành
   
điểm tối thiểu phải xem phải nộp phải đóng góp