Miễn phí

Triển khai toàn diện

68.000 đồng/học sinh/học kỳ

Triển khai toàn diện kiến trúc học tập tổng thể, hỗ trợ đầy đủ những tính năng quản trị từ cơ bản đến nâng cao

(*)Trường có trên 85% học sinh dùng tài khoản trả phí

Dạy và học

Tham gia khóa học của giáo viên đứng lớp

Tham gia tất cả khóa học trên kho lưu trữ

Dịch vụ hội thảo trực tuyến

Ưu tiên tài nguyên cho dịch vụ hội thảo trực tuyến

Hỗ trợ lưu trữ ghi hình hội thảo trực tuyến trên 14 ngày

Dung lượng khoá học trên 500 MB

Dung lượng file upload trên toàn trường trên 25 GB

Quản trị

Phục hồi các khóa học đã bị xoá

Tạo các thông báo cho toàn trường

Tạo các thông báo cho từng tổ bộ môn

Tạo ngân hàng câu hỏi, kho video/audio, rubrics, kết quả đầu ra ở cấp độ Tổ bộ môn, Trường

Tạo và quản trị đơn vị tuyến dưới

Cấp các quyền hạn đặc biệt theo ý muốn

Xem các thống kê toàn trường

Xem các thống kê theo tổ bộ môn

Cài đặt phần mềm, dịch vụ theo toàn trường

Cài đặt phần mềm, dịch vụ theo từng tổ bộ môn

Nhật ký làm bài kiểm tra, chấm điểm ẩn danh, chấm điểm phối hợp, mức độ thành thạo


Liên lạc ngay với chúng tôi?

Các gói hỗ trợ khác

Tập huấn tại trường

Chương trình tập huấn và bồi dưỡng năng lực cũng như nhận thức cho Giáo viên

Tư vấn triển khai chuyên sâu

Tư vấn và đưa ra các giải pháp chi tiết cho từng nghiệp vụ chuyên biệt

Tuỳ biến giải pháp riêng

Hỗ trợ tùy biến cho từng giải pháp dạy và học riêng

Các câu hỏi thường gặp

Tôi muốn đọc nhiều hơn ?

Có tài liệu hay hướng dẫn chi tiết nào không?